http://btikon.se/btstats.js?u=lindaherrlin

måndag 25 september 2017

Fat i rörelse


Drejat fat med skulpterad kant. Har försökt fånga rörelsen i klippet.