http://btikon.se/btstats.js?u=lindaherrlin

lördag 10 januari 2015

Att gjuta


Igår jobbade jag med betong istället för lera, men jag tycker att materialen har en hel del likheter. Dock använder jag sällan vattenpass i keramikverkstaden.


Det här är vår hall som har sett ut såhär alldeles för länge. För att golvnivån ska stämma med angränsande rum bestämde vi oss för att höja den några cm och samtidigt jämna till ytan där en gammal stentrappa till vinden har rivits bort. 


Så efter förberedelser som att täta runt om, (som en gjutform av frigolit) och fukta golvet satte vi igång att lägga på betongen som Favoritmannen blandat.


För att golvet skulle bli rakt placerade jag två trälister i önskad höjd. Vi blev ganska trötta, (träningsverk idag), men nöjda, nu är det bara isolering, väggar, spackling, slipning, målning, klinker............sen är det klart! Fortsättning följer....
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar